Uređeno je Edukativno dječje igralište u Dravskoj park-šumi

Završeni su radovi na uređenju edukativnog dječjeg igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, koji su u razdoblju od ožujka do srpnja 2022. godine realizirani u suradnji Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, Grada Varaždina, Parkova d.o.o. i Hrvatskih šuma – Šumarije Varaždin.

Radovi su obuhvatili uređenje područja devastiranog dječjeg igrališta koje se nalazi u jugoistočnom dijelu park-šume u edukativni šumski eko-kutić: obnovu postojećeg informativno-edukativnog šesterokutića s klupama, postavljanje edukativnih slagalica i setova za učenje o šumskom ekosustavu i važnosti njegovog očuvanja, spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, info-ploče o stoljetnim bijelim topolama, šumskog slušala i svirala, više dječjih sprava za igru, ali i zahvate uređenja šumske vegetacije u zoni uz dječje igralište u kojoj se nalazi i Botanički spomenik prirode – Skupina stabala bijelih topola. Realizacijom ovih aktivnosti uređen je „zeleni eko-kutak“, odmorište i mjesto u šumi koje je ugodno za boravak, edukaciju i igru one najmlađe populacije unutar ovog višestruko zaštićenog područja.

Projekt uređenja edukativnog dječjeg igrališta u Dravskoj park-šumi financiran je iz Programa ruralnog razvoja u sklopu provedbe podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u ukupnom iznosu od nešto više od 500.000,00 kn, u sklopu natječaja iz 2018. godine na koji je projekt i prijavljen od strane Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije. Potporu u realizaciji ovog projekta dali su Grad Varaždin i Parkovi d.o.o. financiranjem i postavljanjem više dječjih sprava za igru, kao i Hrvatske šume provedbom radova uklanjanja suhih i opasnih stabala iz okolnog šumskog područja.

Područje Dravske park-šume u Varaždinu predstavlja „zelena pluća“ Grada Varaždina, te još od 19. stoljeća šetalište i mjesto za odmor i rekreaciju u prirodi. Pozivamo sve da dođu u Dravsku park-šumu, da borave u njoj, da koriste novouređeno dječje igralište, ali i da ga čuvaju i ne oštećuju!

Skip to content