U špilji Vindija provedeno istraživanje šišmiša

U nedjelju, 12. veljače, u špilji Vindija stručnjaci tvrtke Geonatura d.o.o. proveli su istraživanje u svrhu prikupljanja podataka o zimskim kolonijama šišmiša u okviru OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“.

Terenska istraživanja faune šišmiša u okviru navedenog projekta provodit će do kraja srpnja 2023. godine na području cijele Hrvatske, a koriste se standardne metode s ciljem prikupljanja podataka o sastavu i brojnosti prisutnih vrsta, koje između ostalog uključuju metode fotografiranja, uzorkovanja šišmiša mrežama, njihovog prebrojavanja i snimanja glasanja ultrazvučnim detektorom unutar nadzemnih i podzemnih skloništa te uz vodene površine.

Republika Hrvatska jedna je od osam europskih država s najvećom i najraznovrsnijom faunom šišmiša. Od ukupno 46 europskih vrsta, u Hrvatskoj su zabilježene 34 vrste šišmiša i sve su strogo zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Neke vrste obitavaju u špiljama, neke u šumama, neke u nadzemnim objektima poput kuća, zgrada, crkva ili dvoraca, a neke ovisno o godišnjem ciklusu koriste čitav niz različitih skloništa.

Šišmiši predstavljaju važnu kariku u očuvanju prirodne ravnoteže ekosustava zbog svoje značajne uloge u oprašivanju, a ujedno su i bioindikatori (pokazatelji) zdravih ekosustava i zdrave prirode, jer brojnost vrsta i populacija šišmiša znači da je i okoliš u kojem žive i opstaju zdrav, otporan i stabilan.

Obilaskom špilje utvrđena je vrsta mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros) čime se, osim kao arheološko i paleontološko nalazište od svjetskog značaja, špilja Vindija ističe i kao povremeno zimsko sklonište šišmiša.

Skip to content