U Krapini održano javno izlaganje za još jedan plan upravljanja

U utorak, 9. svibnja, u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije u Krapini održano je javno izlaganje za Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075), koji zajednički izrađuju Javne ustanove Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije u okviru velikog projekta pod nazivom Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojemu je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Obveza izrade i donošenja planova upravljanja područjima ekološke mreže i/ili zaštićenim područjima propisana je odredbama Zakona o zaštiti prirode, a aktivnosti planirane u sklopu plana provodit će se u idućem desetogodišnjem razdoblju, kako bi se u što većoj mjeri pratilo i unaprijedilo stanje Natura staništa i vrsta, koje su određene kao ciljne za ovo područje ekološke mreže.

Javna rasprava za predmetni plan upravljanja započela je 18. travnja i traje do 18. svibnja 2023. godine, a tijekom tog vremena zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana.

Skip to content