U Bednji i Ljubešćici održana javna izlaganja prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže

U srijedu, 7. prosinca, općine Bednja i Ljubešćica bile su domaćin javnih izlaganja, koja je JU PRIRODA Varaždinske županije održala u okviru javne rasprave prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Livade kod Hudinčeca i Ljubeščica (PU 053), izrađenog u sklopu provedbe projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Javna rasprava za predmetni plan upravljanja započela je 16. studenog i traje do 16. prosinca 2022. godine, a tijekom tog vremena zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana.

Na izlaganjima su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika za izradu plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, članovi radne skupine Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, predstavnici općina Bednja i Ljubešćica, drugi važni dionici područja, kao i ostala zainteresirana javnost s područja Varaždinske županije. POVS Livade kod Hudinčeca i POVS Ljubeščica područja su ekološke mreže Natura 2000 značajna za očuvanje strogo zaštićene, ugrožene i rijetke biljne vrste jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum), jedne od najvećih europskih orhideja.

Skip to content