Svjetski dan voda

Voda je svuda oko nas, bez nje nema života i zato je ona najvrijednije prirodno bogatstvo. To je najrasprostranjenija tekućina na Zemlji i najvažnije otapalo, koje radi svoje polarnosti otapa različite vrste tvari. Voda neprestano kruži poprimajući različita lica – od plinovitog stanja kao vodene pare, do tekućeg i krutog u obliku snijega i leda.

Također, voda je drugi najvažniji sastojak živih organizama nakon kisika: tijelo odrasle osobe sastoji se od 60-70% vode, dok se tijelo meduze sastoji od čak 99% vode. Osim što voda daruje život, ona ga može i uzeti – što proizlazi iz činjenice da se čak 85% bolesti prenosi putem vode. Uz veliki životni značaj, voda je i preduvjet kulture i gospodarske moći, stoga je njeno očuvanje od primarne važnosti za cjelokupno preživljavanje na Zemlji.

U „njenu čast“ svake se godine 22. ožujka obilježava Svjetski dan voda, sa ciljem podizanja svijesti kod ljudi o potrebi očuvanja vode, njenog racionalnog korištenja i zaštite od onečišćenja. Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je „Voda za sve“, koja se referira na cilj 6. iz UN-ovih Globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. godine i čija je svrha osigurati održivo upravljanje vodama, pristup pitkoj vodi te primjerene higijenske uvjete za cjelokupno stanovništvo planete Zemlje.
Za više informacija o Svjetskom danu vode posjetite www.worldwaterday.org

svjetski dan voda

Skip to content