Svjetski dan voda 2023.

„Accelerating change“ ovogodišnji je slogan Svjetskog dana voda, međunarodnog dana koji obilježavamo 22. ožujka. Svake se godine na taj dan naglašava činjenica da čista voda znači život te da naši životi ovise o tome na koji način štitimo kvalitetu voda u svome okruženju. Dobra kvaliteta vode omogućuje zdrave ekosustave te izravno utječe na kvalitetu života i zdravlje ljudi.

Ovogodišnja tema koja nosi naziv „Ubrzavanje promjena“ posvećena je pojavi globalnih klimatskih promjena, koje već više desetljeća zbog ubrzanih promjena u našem okolišu sve više dobivaju na važnosti. Istraživanja, zaštita i održivo korištenje voda u budućnosti će biti ključno za preživljavanje i prilagodbu kako klimatskim promjenama, tako i zadovoljavanju potreba rastuće populacije.

Iako je stanje voda u Varaždinskoj županiji trenutno zadovoljavajuće, potrebno je istaknuti kako blizina gradova i manjih naselja, a i samo djelovanje čovjeka može u značajnoj mjeri utjecati na bioraznolikost i kvalitetu voda. Stoga je od iznimne važnosti očuvati dobro ekološko stanje naših županijskih rijeka, posebice Drave, Plitvice i Bednje, koje u Varaždinskoj županiji „život znače“ kako za ljude, tako i za mnogobrojnu floru i faunu, od kojih su mnoge vrste ugrožene, rijetke ili strogo zaštićene. Naša je dužnost da odgovorno postupamo s vodom jer vlastitim ponašanjem i odnosom prema vodi možemo pomoći u smanjenju poplava, suša, nestašice i onečišćenja vode, a u konačnici dati svoj doprinos i u borbi protiv klimatskih promjena.

Skip to content