Svjetski dan voda 2022.

„Podzemne vode: učinimo nevidljivo vidljivim“ ovogodišnji je slogan Svjetskog dana voda, međunarodnog dana kojeg obilježavamo 22. ožujka. Svake godine na taj se dan naglašava činjenica da čista voda znači život te da naši životi ovise o tome na koji način štitimo kvalitetu voda u svome okruženju. Dobra kvaliteta vode omogućuje zdrave ekosustave te izravno utječe na kvalitetu života i zdravlje ljudi.

Ovogodišnja su tema podzemne vode: daleko od očiju, pod našim nogama, podzemne su vode skriveno blago koje obogaćuje naše živote.  Iako ih ne vidimo, učinak podzemnih voda vidljiv je svugdje. Gotovo sva tekuća slatka voda na Zemlji je podzemna voda, koja podržava opskrbu pitkom vodom, sanitarne sustave, poljoprivredu, industriju i ekosustave. Podzemna voda nalazi se ispod Zemljine površine u vodonosnicima, u podzemnim geološkim formacijama stijena, pijeska i šljunka koji su u stanju zadržati vodu.

Varaždinska županija jedna je od rijetkih u Hrvatskoj s bogatim i izdašnim resursima podzemne pitke vode, pri čemu su najveće količine sadržane u kvartarnim naslagama dravske doline. Šljunkovito-pjeskoviti sedimenti tvore vodonosni sloj velike debljine, vrlo dobrih hidrauličkih značajki i mogućnosti napajanja te područje dravske doline predstavlja naročito važno područje za vodoopskrbu šire regije sjeverozapadne Hrvatske. Svako onečišćenje na ovom području, bilo na tlu ili u vodotocima, završava u podzemnoj vodi.

Osim dravske doline, brdski predjeli Ivančice i Ravne gore također su važni resursi podzemne pitke vode, sadržane u karbonatnim masivima. Kao posebno vrijedan resurs izdvaja se Ivančica koja je izgrađena od kvartarnih stijena sekundarne pukotinske poroznosti, s kaptiranim izvorima većeg kapaciteta i ta je voda izuzetne kvalitete.

Glavnu prijetnju podzemnim vodama predstavlja čovjek svojim djelovanjem – prekomjernim iscrpljivanjem zaliha podzemnih voda što je posljedica ekonomskog i gospodarskog razvoja i rasta populacije, kao i onečišćavanjem prirode, posebice speleoloških objekata koji su izravna veza sa Zemljinom unutrašnjosti. Korištenje vode povećalo se šest puta u posljednjih sto godina i svake godine raste za 1 %, a očekuje se i povećanje korištenja vode u industrijske i energetske svrhe za 24 % do 2050. godine.

Istraživanja, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda u budućnosti će biti ključno za preživljavanje i prilagodbu kako klimatskim promjenama, tako i zadovoljavanju potreba rastuće populacije.

plakat

Skip to content