Svjetski dan šuma

S ciljem edukacije javnosti o značaju i važnosti očuvanja šumskih ekosustava, svake se godine 21. ožujak (prvi dan proljeća) slavi i kao Svjetski dan šuma. Ove se godine kroz temu „Šume i edukacija“ želi skrenuti pažnja na važnost osvještavanja ljudi o nizu pozitivnih utjecaja održivog razvoja šuma.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji te predstavljaju biološki najraznolikije ekosustave s više od 80% poznatih vrsta kopnenih biljaka, gljiva i životinja. Općekorisne funkcije šuma vezane su uz održavanje ravnoteže kisika i ugljikovog dioksida u zraku, zaštitu rječnih područja i izvorišta vode, zaštitu od erozije, ublažavanje klimatskih promjena i drugo. Danas su šume globalno ugrožene radi onečišćenja zraka, vode i tla, kiselih kiša, požara, poremećaja u režimu vode, štetnika, ali i neodrživog gospodarenja. Prekomjernim krčenjem šuma nastaju ekološke promjene sa štetnim posljedicama, koje tječu na smanjenje bioraznolikosti određenog područja.

Geografski položaj Hrvatske na granici eurosibirske-sjevernoameričke i mediteranske regije uvjetovao je iznimnu raznolikost staništa, sa čak 105 tipova šumskih zajednica. U Varaždinskoj županiji se pod zaštitom nalaze dvije park-šume (Trakošćan i Dravska park-šuma), kao i šumska područja regionalnog parka Mura-Drava te značajnog krajobraza Kalnik. U sklopu svog djelovanja, Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije upravo provodi projekt uređenja poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, koji će doprinjeti edukaciji i širenju svijesti o vrijednosti te zaštiti šuma i šumskih ekosustava.

Skip to content