Svjetski dan šuma

Na prvi dan proljeća, 21. ožujka, obilježen je i Svjetski dan šuma. Ovogodišnja tema obilježavanja je  „Obnova šuma – put oporavka i blagostanja“, koja se uklapa u Desetljeće obnove ekosustava UN-a (2021. – 2030.) – poziv na zaštitu i oživljavanje ekosustava širom svijeta. Naime, Europskim zelenim planom prepoznata je potreba očuvanja i obnove šumskih ekosustava, dok Strategija EU za bioraznolikost do 2030. (između ostalog) ističe konkretne ciljeve o sadnji 3 milijarde stabala i obnovi ekosustava, kao i strogoj zaštiti 10% kopna u EU.

Šume prekivaju više od trećine kopna na Zemlji i riznica su biološke raznolikosti. One osiguravaju cijeli niz dobrobiti za ljude kroz usluge ekosustava, koje su u Hrvatskoj prepoznate i kao općekorisne funkcije šuma. Osim pročišćavanja atmosfere, šume utječu na kvalitetu voda, plodnost tla, na klimu i ublažavanje klimatskih promjena te doprinose bioraznolikosti. Čovjek je oduvijek bio povezan sa šumama i njezinim funkcijama, koje mu pružaju i brojne socijalne mogućnosti (rekreacija, edukacija, turizam).

Svjetski dan šuma prilika je da se podsjeti i na važnost prirodnih i doprirodnih šuma koje se nalaze unutar pojedinih zaštićenih područja, a koje imaju nemjerljivu ulogu u očuvanju bioraznolikosti. U Varaždinskoj županiji pod zaštitom se nalaze dvije park-šume (park-šuma Trakošćan i Dravska park-šuma u Varaždinu), šumska područja Regionalnog parka Mura – Drava, kao i šume na području Kalnika, značajnog krajobraza. Šumska područja uz rijeku Dravu također su i sastavni dijelovi ekološke mreže Natura 2000, zbog čega je njihova zaštita izuzetno značajna za očuvanje pripadajućih biljnih i životinjskih vrsta.

Više o obilježavanju svjetskog dana voda možete pročitati na: https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day

Svjetski dan šuma

Skip to content