Svjetski dan divljih vrsta

Ujedinjeni narodi u prosincu 2013. godine proglasili su 03. ožujka Svjetskim danom divljih vrsta i od tada se ovaj dan obilježava svake godine s ciljem edukacije javnosti o sveukupnoj raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji te važnosti njihova očuvanja.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana divljih vrsta je „Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava“ koja nosi snažnu poruku o važnosti zdravih ekosustava i poziva da se preokrene sudbina najugroženijih vrsta, podrži obnova njihovih staništa i cijelih ekosustava te promovira njihovo održivo korištenje od strane čovječanstva. Europska unija je kroz Strategiju za bioraznolikost do 2030. godine pripremila ambiciozan i dugoročni plan za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava, pa tako i onih slatkovodnih. Cilj je do 2030. godine uklanjanjem, prije svega, suvišnih prepreka te obnovom poplavnih područja i močvara, ponovno pretvoriti najmanje 25 000 km rijeka u rijeke slobodnog toka.
Iako slatkovodne ekosustave čini svega 0,52 % ukupne vode na Zemlji, oni predstavljaju važno stanište mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Mnogo je različitih vrsta životinja koje možemo sresti prilazeći bari ili jezeru, rijekama i potocima, a jedna od njih je i vidra.

Vidra (lutra lutra) je zvijer iz porodice kuna prilagođena životu u slatkoj vodi. Zbog onečišćenja voda u većini europskih zemalja sredinom 20. stoljeća, vidra je dovedena na rub izumiranja. Iako je u prošlosti vidra bila rasprostranjena u čitavoj Hrvatskoj osim na otocima, u drugoj polovici 20. stoljeća zbog posljedica onečišćenja te lova i krivolova, vidra je nestala i iz brojnih vodotoka na području Hrvatske. U zadnjih 50-ak godina situacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske je puno bolja, dok u mediteranskom dijelu oporavak populacije vidre nije toliko uspješan. Mnogi vodotoci koji su prije bili izrazito onečišćeni, nakon izgradnje pročistača otpadnih voda imaju zadovoljavajuću kvalitetu vode i dovoljno hrane pa su se vidre ponovno nastanile u njih.

Trenutačno je u tijeku istraživanje vidre na području Dravskog sliva u Varaždinskoj županiji koje se provodi kao jedna od projektnih aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije u sklopu EU projekta „Riverside“. Cilj je istraživanja utvrditi rasprostranjenost vidre na predmetnom području, uz okvirnu procjenu brojnosti vrste.

poster

Skip to content