Svjetski dan divljih vrsta 2019. – „Život pod vodom: za ljude i planet“

Svjetski dan divljih vrsta obilježava se svake godine 3. ožujka s namjerom da se upozori na ugroženost sve većeg broja divljih biljaka i životinja u prirodi, te na važnost njihovog očuvanja. Datum obilježavanja Svjetskog dana divljih vrsta podudara se sa datumom kada je 1973. godine potpisana Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES). Ovom Konvencijom nastoji se regulirati međunarodni promet i trgovina više od 35 tisuća ugroženih biljnih i životinjskih vrsta te njihovim dijelovima i derivatima.

Ovogodišnji Dan divljih vrsta posvećen je očuvanju i održivosti marinskih i oceanskih sustava, ukazujući na njihove probleme ali i značaj za naš svakodnevni život. Ujedinjeni narodi (UN) su prepoznali ovaj globalno-rastući problem, pa se upravo zato ove godine po prvi puta obilježava Dan divljih vrsta s naglaskom na ugrožene vrste marinskih i oceanskih staništa.

Oceani i svjetska mora zajedno čine dvije trećine zemljine površine, a s obzirom na dubinu čak 99% ukupnog staništa pogodnog za život. Bogatstvo vrsta i ekosustava u tim staništima već tisućljećima pridonosi razvoju civilizacija, osiguravajući im hranu, materijal te najvažnije – kisik, bez kojeg nema života na Zemlji. Unatoč neograničenim resursima svjetskih mora i oceana, njihova sposobnost samoodržavanja je dobrim dijelom nepovratno narušena štetnim ljudskim aktivnostima – kao što su prekomjeran ribolov, zagađenje i klimatske promjene. Stoga je za očuvanje ovih sustava neophodna edukacija i osviještenost ljudi o beskrajnoj bioraznolikosti i važnosti marinskih i oceanskih ekosustava za nas danas, kao i u budućnosti.

Za više informacija o Svjetskom danu divljih vrsta, molimo posjetite www.wildlifeday.org

Skip to content