Šumska pedagogija

U organizaciji Javne ustanove “Priroda Varaždinske županije”, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei Zagreb, ovih je dana u Varaždinu održan prvi dio seminara šumske pedagogije. Uz djelatnike javne ustanove, seminaru su prisustvovali i pojedini zainteresirani predstavnici dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije.

Sve veća urbanizacija, klimatske i brojne druge promjene u okolišu naša su svakodnevnica, stoga su spoznaje o ulozi i važnosti šuma sve veće, a time i potreba za edukacijom o šumskom ekosustavu. Jedan od ključnih alata u prenošenju znanja o šumama i njihovoj važnosti je upravo šumska pedagogija, relativno mlada pedagoška disciplina koja tek dobiva svoje mjesto u obrazovnim programima europskih zemalja.

Šumska pedagogija predstavlja specifičan koncept učenja koji spaja doživljajnu pedagogiju i iskustveno učenje „iz šume u šumi“, koje se temelji na osjetilno-doživljajnom spoznavanju šume i iskustvenom učenju u šumi te razvija sve aspekte ljudske osobnosti. Usmjerena je na poučavanje o šumskom ekosustavu i stvaranju pozitivnog odnosa djece prema zaštiti okoliša na primjerima vezanim uz šumu, pri čemu je proces učenja važniji od naučenih činjenica.

Cilj programa šumske pedagogije je iskustvenim pristupom kroz igru, istraživanje i druženje u prirodi probuditi zanimanje i osjećaje prema šumi, naučiti voljeti šumu, biljke i životinje, povećati svijest o važnosti šume, probuditi istraživača u sudionicima programa te potaknuti poštivanje pravila ponašanja u šumi. Takav je pristup posebno važan u obrazovanju onih najmlađih generacija, koje su budući donositelji odluka i nasljednici brige o šumama. Stoga je šumska pedagogija i jedna od aktivnosti planiranih u okviru projekta “Varaždinska županija – prijatelj djece”.

Skip to content