Spilja Vindija je prirodna i kulturna vrijednost koju moramo očuvati

Zaključak je to sa sastanka u Varaždinskoj županiji, koji je na inicijativu župana Varaždinske županije 8. studenog okupio veliki broj predstavnika znanstvene zajednice, odnosno institucija i ustanova koje su svojim radom i djelovanjem posredno ili neposredno vezane uz špilju Vindiju, zaštićeno prirodno i kulturno dobro Republike Hrvatske. Uz predstavnike upravnih odjela, javnih ustanova i turističke zajednice Varaždinske županije, bili su to predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  – Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva kulture i medija – Konzervatorskog odjela u Varaždinu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara iz Zagreba i Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Instituta za antropologiju iz Zagreba, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Gradskog muzeja Varaždin, Općine Donja Voća, kao i Hrvatskih šuma.

Na sastanku su razmatrani aktualni problemi vezani uz zaštitu i očuvanje špilje, predstavljene su njezine prirodne i kulturne vrijednosti, te razmijenjena mišljenja o mogućnostima njezine interpretacije, uređenja i korištenja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Javnoj ustanovi Priroda Varaždinske županije financijska sredstva u iznosu od cca 243.000,00 kuna  za izradu projektne dokumentacije, radi prijave na EU sufinanciranje, a koja bi trebala osigurati funkcionalnu zaštitu i uređenje unutrašnjosti špilje. Uz paleontološki, špilja Vindija ima i veliki geološki značaj, posebno zbog paleoklimatskog zapisa sadržanog u sedimentnim kompleksima špilje. Stoga je osiguranje njezine funkcionalne odgovarajuće zaštite nužnost.

Skip to content