Sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava

U utorak, 3. svibnja, u Koprivnici je održan sastanak radne grupe na temu šumarstva u sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). Organizator sastanaka bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i bila je to prilika da dionici iz sektora šumarstva i sektora zaštite prirode s područja Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije zajednički razgovaraju o problemima koji su prisutni u šumama te mogućnostima buduće zajedničke suradnje u sklopu izrade, ali i provedbe predmetnog plana upravljanja.

Dominantan ekološki sustav na području Regionalnog parka Mura-Drava su upravo šume, a pojedini šumski stanišni tipovi određeni su i kao ciljevi očuvanja za pripadajuća područja ekološke mreže na tom području. Šume su i staništa za brojne biljne i životinjske vrste, od kojih su pojedine vrste saproksilnih kornjaša, ali i sisavaca također određene kao ciljne za pripadajuća područja ekološke mreže te je za njih potrebno osigurati povoljne stanišne uvjete u šumama.

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) izrađuje se u okviru velikog projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“  kojemu je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a projekt je financiran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Cilj Projekta je razviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom kroz izradu Planova upravljanja područjima ekološke mreže te jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom.

 

Skip to content