Sastanak Radne grupe „Spilja Vindija“

U ponedjeljak, 9. svibnja, u online okruženju održan je sastanak radne grupe „Spilja Vindija“ u sklopu izrade „Plana upravljanja područjem ekološke mreže
Vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija“ (PU 051). Bila je to prilika da znanstvena i stručna javnost kroz participativni dijalog zajednički raspravlja o mogućim aktivnostima u okviru plana upravljanja, trenutnom stanju lokaliteta i aktualnim problemima te zahvatima koje je potrebno provesti s ciljem osiguravanja primjerene razine zaštite i unaprjeđenja postojećeg stanja.

Organizator sastanka bila je JU PRIRODA Varaždinske županije, a sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatske udruge za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO Hrvatska, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Uprave za zaštitu prirode te Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva kulture i medija – Konzervatorskog odjela u Varaždinu te Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Svi prisutni izrazili su želju za osnivanjem trajne koordinacijske grupe koja bi redovito, na godišnjoj razini, raspravljala o stanju lokaliteta te predlagala i poticala odgovarajuće aktivnosti zaštite i očuvanja.

Spilja Vindija (Vindrija, Križnjakova jama, Lavska jama) spada u najznačajnija arheološka i paleontološka nalazišta Hrvatske, a s obzirom na značaj i količinu nalaza pripada joj istaknuto mjesto i među svjetski poznatim spiljskim lokalitetima. Glavni zaštitni profil koji se nalazi na samom ulazu u spilju predstavlja veliku vrijednost zbog sačuvanog slijeda pleistocenskih sedimenata i do 500.000 godina unazad, što je u Hrvatskoj, a i u Europi rijetkost.

 

Skip to content