Sanacija najstarije platane u Varaždinskoj županiji

Proteklih je dana započela sanacija platane u Jalžabetu, koja je daleke 1963. godine kao pojedinačno stablo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Ova danas golema platana vjerojatno je bila soliterno stablo na livadi (ili uz neki objekt) još i prije izgradnje dvorca, a prema jednoj predaji zasadili su je povratnici iz križarskih ratova još u 13. stoljeću. Međutim, obzirom da se radi o javorolisnoj platani (Platanus acerifolia), vrsti o čijoj prisutnosti u Europi najstariji poznati podaci sežu u 17. stoljeće, pretpostavljamo da je ova stara dama ipak nešto mlađa 😊. U svakom slučaju radi se pravom orijašu opsega debla od preko 11 metara, najstarijoj platani u Varaždinskoj županiji te zasigurno jednom od najstarijih sađenih stabala na području Republike Hrvatske!

Procjenom zdravstvenog stanja iz 2021. godine, uz izmjeru dijagnostičkim instrumentom rezistografom, platana je procijenjena kao stabilna, a za njezino su očuvanje predložene određene mjere sanacije čija je provedba započela ovih dana. Zahvat redukcije vršnih dijelova krošnje provoditi će se postepeno tijekom više godina, u cilju rasterećenja oštećenih grana i poticanja razvoja sekundarne krošnje. Također, zamijenjen je postojeći te ugrađen novi sustav stabilizacije krošnje, a sve u cilju dugoročne zaštite i očuvanja ovog vrijednog starog stabla. Radove sanacije provode djelatnici poduzeća Urbani šumari d.o.o., a financijska sredstva za ovu sanaciju osigurana su kroz suradnju Općine Jalžabet i JU Priroda Varaždinske županije. Našoj staroj dami želimo da živi još mnogo, mnogo godina!

Skip to content