Razmjena znanja i iskustva u repopulaciji kebrača

U srijedu, 6. rujna ove godine, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije bila je domaćin stručnjacima iz Austrije i Mađarske, koji su u Varaždinskoj županiji boravili s ciljem razmjene znanja i dosadašnjih iskustva u repopulaciji kebrača na prirodna staništa uz rijeku Dravu.

Kebrač (Myricaria germanica), kritično je ugrožena biljna vrsta koja je nekada bila česta na dravskim sprudovima, dok je danas gotovo u potpunosti nestala i možemo ju pronaći još samo na rijetkim doprirodnim staništima poput šljunčare Turnišće u Sračincu. Zbog širenja eksploatacije u okviru te šljunčare, krajem prošle godine organizirana je i akcija presađivanja kebrača na prirodna staništa uz rijeku Dravu.

Presađene biljke kebrača nažalost su stradale prilikom posljednjih visokih vodostaja rijeke Drave, međutim od reznica dobivenih orezivanjem većih grmova u međuvremenu su, uz dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, u Srednjoj školi Arboretum Opeka uspješno uzgojene mlade biljke ove strogo zaštićene biljne vrste. Tako dobivene sadnice planiraju se koristiti za neke ponovne pokušaje vraćanja kebrača na rijeku Dravu, stoga su nakon posjete rasadniku Srednje škole Arboretum Opeka stručnjaci iz Austrije i Mađarske obišli i pojedine potencijalno pogodne lokacije za ponovnu sadnju kebrača na rijeci Dravi.

Skip to content