Prve orhideje već su u cvatu

Orhideje su ove godine na livadama procvale ranije nego obično, a prvi u cvatu bio je mali kaćun (Orchis morio).

Na području Varaždinske županije zabilježeno je više od 30 vrsta i podvrsta samoniklih kaćuna ili orhideja, najvećim dijelom na travnjacima Ivančice i Ravne gore. Najčešće možemo vidjeti pripadnike dva roda, Orchis (kaćun) i Ophrys (kokica), međutim nailazimo i na rodove Anacamptis (vratiželja), Cephalanthera (naglavica), Dactylorhiza (kaćunak), Platanthera (vimenjak), Gymnadenia (vranjak), Epipactis (kruščika), Limodorum (šiljorep), Listera (čopotac) i Spirantes (zasučak). U Varaždinskoj županiji raste i jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum), jedna od najvećih europskih orhideja, a pojedini lokaliteti na kojima raste uključeni su i u europsku ekološku mrežu Natura 2000.

Orhideje su biljke koje većinom vole svjetla i osunčana staništa na suhim travnjacima gorskih masiva, međutim nalazimo ih i na vlažnim livadama od nizinskog do planinskog pojasa, kao i u svijetlim šumama i šikarama. Redovitom košnjom travnjaka sprječava se pojava vegetacijske sukcesije, orhidejama se osigurava dovoljno svjetla, topline i vlage potrebne za njihov rast i razvoj, stoga je aktivnost čovjeka važna za opstanak mnogih vrsta orhideja.

Sjemenke orhideja su među najmanjima i najlakšima u biljnom svijetu i ne mogu proklijati ako ne uspostave tzv. endotrofnu mikorizu, odnosno simbiozu s gljivama. Orhideje oprašuju većinom kukci, te mnoge vrste imaju kemijska i optička pomagala kojima privlače oprašivače. Primjerice, izgled tzv. medne usne (središnjeg, posebno oblikovanog dijela cvijeta) specifičan je za svaku vrstu orhideja te služi za privlačenje oprašivača. Plod je tobolac, a sjemenke se rasprostranjuju pomoću vjetra.

Sve su samonikle hrvatske vrste orhideja zaštićene Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama, zabranjeno ih je brati, skupljati, uništavati, iskopavati ili presađivati. Stoga ako prilikom šetnje u prirodi naiđete na neku od orhideja, nemojte ju dirati već samo uživajte u njezinoj ljepoti.

 

Skip to content