PRAĆENJE STANJA CRNE ŽUNE

Crna žuna (Dryocopus martius) najveća je europska djetlovka. U Hrvatskoj obitava u svim tipovima starih šuma u kojima nalazi dovoljno raspadajućih stabala za hranjenje i visokih stabala za gniježđenje. Lako je prepoznatljiva: veličine vrane i potpuno crna, s crvenim tjemenom kod mužjaka odnosno crvenom mrljom na stražnjem dijelu tjemena kod ženke. Uglavnom se hrani razvojnim stadijima mrava i šumskih kornjaša koje dugim jezikom izvlači iz šupljina te je, kao i druge vrste djetlovki, važna kao prirodni regulator brojnosti potkornjaka i strizibuba. S obzirom na to da obično dubi novu duplju svake godine, ključna je vrsta u europskim šumama. Crna žuna, naime, radi najveće rupe za gniježđenje koje kasnije koriste druge vrste ptica dupljašica poput goluba dupljaša ili planinskog ćuka, ali i sisavaca (vjeverice, kune, šišmiši itd.).

U Varaždinskoj županiji u tijeku je monitoring crne žune, u sklopu kojeg se radi kartiranje njene rasprostranjenosti, odnosno bilježenje prisutnosti/odsutnosti na određenim točkama unutar kvadranata mreže HTRS 10 x 10 km gdje tip staništa ukazuje na moguću prisutnost vrste. Glavni je cilj monitoringa praćenje promjena u veličini populacije i rasprostranjenosti vrste, a prikupljeni podaci koriste se za ocjenu stanja očuvanosti vrste.

Detalje o izgledu vrste i glasanjima možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.birdid.no/bird/eBook.php?specieID=1837

Skip to content