Povratak bregunica na rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji

Kolonija bregunica ponovno je naselila strmu riječnu obalu u Općini Cestica, na lokaciji nizvodno od mosta u Malom Lovrečanu. Rezultat je to uspješne volonterske akcije uređenja obale koja je u travnju provedena s lokalnom zajednicom i ŠRK „Općine Cestica 1995“ u sklopu projekta lifelineMDD. Ovo je do sada najuzvodnije zabilježena kolonija bregunica na rijeci Dravi u Hrvatskoj.

Bregunica (Riparia riparia) je najmanja europska lastavica i vrlo društvena vrsta koja se gnijezdi u kolonijama. Gnijezda obično gradi u prirodnim, okomitim, pjeskovitim, svježe odronjenim obalama rijeka u kojima kopa oko 70 cm duboke rupe. Bregunice se hrane malim, letećim kukcima (npr. komarcima), jedna obitelj može ih pojesti i do 10.000 na dan, čime čine i veliku uslugu čovjeku.

Akcije pripreme staništa odnosno uređenja obala rijeka, čišćenje i uklanjanje vegetacije s lokacija koje su pogodne za gniježđenje ptica strmih riječnih obala velik su doprinos u očuvanju ove vrste, za koju je zabilježen znatan pad brojnosti.

Skip to content