Povodom Međunarodnog dana planina

Obnova planinskih ekosustava tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana planina koji se obilježava 11. prosinca svake godine. Ova je tema odabrana kako bi se i planine uključile u UN-ovo Desetljeće o obnovi ekosustava 2021. – 2030., koje zajednički vode Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) i UN-ov Program za okoliš (UNEP). Od regulacije klime i usluga opskrbe vodom do održavanja i zaštite tla, planinski i gorski masivi od velike su važnosti za život čovjeka. Stoga brojni stručnjaci svakodnevno ukazuju na potrebu stalnog osvješćivanja svjetskog stanovništva o velikom značaju planina i nužnosti održivog razvoja koji će omogućiti njihovo očuvanje.

Na području Varaždinske županije nalaze se gorski i planinski masivi Ivančice, Ravne gore, Kalnika te Maceljskog i Varaždinsko-topličkog gorja. Ivanščica je poznata i kao „krov Hrvatskog zagorja“, a zbog prisustva brojnih rijetkih i ugroženih vrsta i staništa njezino je vršno područje sastavni dio europske ekološke mreže Natura 2000. Ravna gora je kao posljednji ogranak Alpa područje brojnih zanimljivih stijena, špilja i jama, područje velike geološke i biološke raznolikosti koje je također dio europske ekološke mreže. Zbog velike krajobrazne i stanišne raznolikosti, Kalničko gorje ubraja se u područja zaštićena u kategoriji značajnog krajobraza, a kao područje važno za očuvanje brojnih vrsta ptica uključeno je i u europsku ekološku mrežu Natura 2000.

Međunarodni dan planina prilika je za povećanje svijesti o važnosti planinskih ekosustava i pozivanje na rješenja temeljena na prirodi, najbolje prakse i ulaganja koja grade otpornost, smanjuju ranjivost i povećavaju sposobnost planinskim i gorskim masivima da se prilagode svakodnevnim prijetnjama i ekstremnim klimatskim događajima. Ako to još niste do sada učinili, prošećite putevima i stazama naših gora i planina, čuvajući pri tome njihove prirodne vrijednosti.

Skip to content