Postavljene nove info-ploče uz zaštićena stabla u Varaždinskoj županiji

Nekadašnje stare i dotrajale info-ploče uz zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala u Varaždinskoj županiji zamijenjene su novima. Na info-pločama istaknute su osnovne informacije o zaštićenim objektima: kategorija zaštite, naziv vrste, godina proglašenja zaštite, osnovni podaci o objektu.

Zaštićene skupine stabala i pojedinačna stabla odraz su nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. U prošlosti su se pojedinačna stabla ili grupe stabala u pravilu uvijek sadila uz okupljališta ljudi, a to su bile crkve i škole. Ta su stabla bila svojevrsni orijentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci zbog svojih dimenzija, starosti  ili habitusa. Također, od nekada brojnih perivoja na ovom području danas je preostalo tek poneko vrijedno stablo, kao usamljeni svjedok romantične i burne prošlosti koja se odvijala na tom prostoru.

Zbog svoje prirodne vrijednosti i značaja pojedina se stabla danas nalaze pod zaštitom temeljem Zakona o zaštiti prirode kao spomenici prirode – rijetki primjerci drveća (Belina lipa u Visokom), odnosno spomenici parkovne arhitekture (dvije lipe ispred župnog dvora u Bednji, skupina lipa ispred crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama, platana ispred dvorca u Jalžabetu, platana na Banfici u Varaždinu, tisa ispred kurije u Čalincu).  Zaštita većine stabala datira iz 70-ih godina prošlog stoljeća.

Više na (link): www.priroda-vz.hr/zasticena-podrucja/

Skip to content