Porodiljna kolonija šišmiša u  Šaulovcu

Jeste li znali da većina vrsta šišmiša ima samo jedno mlado godišnje? Nažalost, postotak smrtnosti mladih šišmiša iznosi i više od 50 posto, zbog čega se populacije pojedinih vrsta vrlo teško oporavljaju. Za zaštitu šišmiša, koji se u odnosu na veličinu najsporije razmnožavaju od svih sisavaca, od velike je važnosti očuvanje lokacija na kojima su ranijim istraživanjima zabilježene njihove porodiljne kolonije.

Jedan od objekata u Varaždinskoj županiji u kojima je zabilježena porodiljna kolonija šišmiša je i dvorac Šaulovec, u kojem je i ove godine nastavljeno praćenje stanja kroz provođenje terenskih obilazaka dvorca u čijem se potkrovlju šišmiši i nalaze.  I tijekom ovogodišnjeg obilaska s predstavnicima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te tvrtke Geonatura, koja za Ministarstvo provodi projekt Izrade i razvoja programa praćenja za šišmiše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja, u potkrovlju dvorca potvrđena je porodiljna kolonija vrste Myotis emarginatus (riđi šišmiš) te su zabilježene jedinke vrste Rhinolophus ferrumequinum (veliki potkovnjak).

U sklopu testiranja metoda praćenja šišmiša postavljene su i četiri foto zamke, kako bi se dobile informacije o korištenju tavanskog prostora u dvorcu te prilikom obnove dvorca pokušalo pronaći rješenje koje će omogućiti opstanak kolonije šišmiša u jednom djelu potkrovlja. Takav projekt obnove dvorca Šaulovec mogao bi biti pokazni primjer dobre prakse istovremene zaštite i očuvanja prirodne i kulturne baštine, a primjenom novih tehnologija te edukacijom istaknut će se i važnost očuvanja ove skupine sisavaca i dobrobiti koje imamo od njih.

Republika Hrvatska jedna je od osam europskih država s najvećom i najraznovrsnijom faunom šišmiša. Od ukupno 46 europskih vrsta, u Hrvatskoj su zabilježene 34 vrste šišmiša i sve su strogo zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Neke vrste obitavaju u špiljama, neke u šumama, neke u izgrađenim objektima poput kuća, zgrada, crkva ili dvoraca, a neke ovisno o godišnjem ciklusu koriste čitav niz različitih skloništa.

Skip to content