Poljoprivreda u Regionalnom parku Mura-Drava

Ovoga tjedna razgovaralo se i o temi poljoprivrede na području Regionalnog parka Mura-Drava u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Bila je to tema sastanka koji je u četvrtak, 5. svibnja u Čakovcu organizirala Javna ustanova Međimurska priroda u sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007).

Poljoprivreda je uz šumarstvo i vodno gospodarstvo jedna od dominantnih djelatnosti na području Regionalnog parka Mura-Drava, a stoljeća različitih poljoprivrednih praksi stvorila su mnoga današnja poluprirodna staništa bogata divljim vrstama, u koja ubrajamo i nizinske livade košanice.

Ekološka proizvodnja, redovito održavanje travnjačkih površina, edukacija poljoprivrednika, aktivnosti uklanjanja invazivnih vrsta te očuvanje ograda, živica, pojedinačnih stabala i skupina stabala unutar poljoprivrednih površina istaknuti su tijekom diskusije kao posebno značajni za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti na području Regionalnog parka Mura-Drava.

 

Skip to content