Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava (PU 007) ulazi u završnu fazu izrade

U sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), u četvrtak, 20. travnja, u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održana je radionica za dionike s područja Međimurske i Varaždinske županije, čime i ovaj plan upravljanja ulazi u svoju završnu fazu izrade.

Na radionici su predstavljene i s dionicima dopunjene aktivnosti navedenog plana upravljanja, a koje su definirane tijekom ranije održanih dioničkih radionica i sastanaka, a predstavljena je i upravljačka zonacija koja je obavezna za svako zaštićeno područje. Ovaj Plan upravljanja zajednički izrađuje 5 županijskih javnih ustanova  koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava, a sam plan vezan je prvenstveno uz očuvanje  ciljnih stanišnih tipova (šumska, travnjačka te vodena i vlažna staništa), kao i pripadajućih vrsta koje su ciljevi očuvanja za pojedina područja ekološke mreže. Radi se o velikom broju tzv. Natura vrsta iz skupine ptica, riba, beskralješnjaka, sisavaca, vodozemaca i gmazova, a samo neke od njih su crna roda, crvenokljuna i mala čigra, bregunica, bolen, piškur, crnka i plotica, vidra, barska kornjača, jelenak i kiseličin vatreni plavac.

Svi oni koji do sada nisu bili u mogućnosti sudjelovati u izradi ovog plana upravljanja, moći će dati svoj doprinos i tijekom postupka javnog uvida, koji će započeti tijekom lipnja i trajati 30 dana.

Skip to content