Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice ulazi u završnu fazu izrade

U utorak, 7. veljače, u prostorima Tehnološkog parka u Varaždinu održana je Treća dionička radionica vezana uz izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075), čime i ovaj plan upravljanja ulazi u svoju završnu fazu izrade.

U sklopu radionice predstavljene su i s dionicima dopunjene aktivnosti navedenog plana upravljanja, a koje su definirane tijekom ranije održanih dioničkih radionica i sastanaka. Ovaj Plan upravljanja zajednički izrađuju Javne ustanove Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, a sam plan vezan je očuvanje 5 ciljnih stanišnih tipova (vezanih uz šume, travnjake i stjenovita staništa), kao i uz očuvanje 12 ciljnih vrsta (biljke modru sasu i jadransku kozonošku, velikouhog šišmiša, žutog mukača, saproksilne kornjaše jelenka, alpinsku strizibubu i veliku četveropjegu cvilidretu, leptire Grundovog šumskog bijelca, danju medonjicu, kiseličinog vatrenog plavca i kataksa te vretence gorskog potočara).

Svi oni koji do sada nisu bili u mogućnosti sudjelovati u izradi ovog plana upravljanja, moći će dati svoj doprinos i tijekom postupka javnog uvida, koji će započeti tijekom travnja i trajati 30 dana.

Skip to content