Plan upravljanja područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i park-šumom Trakošćan ulazi u završnu fazu izrade

U utorak, 17. siječnja, u prostorima Tehnološkog parka u Varaždinu održana je treća dionička radionica vezana uz izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i park-šumom Trakošćan (PU 055), čime i ovaj plan upravljanja ulazi u završnu fazu svoje izrade.

U sklopu radionice predstavljene su i s dionicima dopunjene aktivnosti navedenog plana upravljanja, a koje su definirane tijekom ranije održanih dioničkih radionica i sastanaka radne grupe. Sudjelovanje dionika na ovakvim radionicama podrazumijeva mogućnost da svi oni koji su izravno ili neizravno povezani s područjem za koje se izrađuju planovi upravljanja mogu pridonijeti njihovom razvoju svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama. Svi oni koji do sada nisu bili u mogućnosti sudjelovati u izradi ovog plana upravljanja, moći će dati svoj doprinos i tijekom postupka javnog uvida, koji će započeti tijekom travnja i trajati 30 dana.

Ovaj Plan upravljanja vezan je uz livadni ekosustav i pripadajuće vrste, od kojih su za Plan osobito važne vrste leptira veliki livadni plavac (𝑃ℎ𝑒𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑖𝑢𝑠), kiseličin vatreni plavac (𝐿𝑦𝑐𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟) i močvarna riđa (𝐸𝑢𝑝ℎ𝑦𝑑𝑟𝑦𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑖𝑎). Područje ekološke mreže Livada uz rijeku Bednju i jednim dijelom prolazi i kroz zaštićeno područje park-šume Trakošćan, stoga se ovaj plan upravljanja izrađuje i za ovo zaštićeno područje.

Skip to content