Plan gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj – uključite se!

Otvoren je postupak e-savjetovanja s javnošću za Prijedlog Plana gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu te proslijede ovu informaciju interesnim skupinama i/ili pojedincima.

Dabar (Castor fiber) pripada skupini strogo zaštićenih vrsta Republike Hrvatske, navodi se u Prilogu IV Direktive Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima), a također je i prema Konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) zaštićena životinjska vrsta (Dodatak III). Osnovni ciljevi Plana gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj su poboljšanje bioraznolikosti, održavanje stabilne populacije dabra i smanjivanje konfliktnih situacija između dabrova i ljudi. Predmetni ciljevi planiraju se postići učinkovitim praćenjem populacije, zoniranjem, prijedlogom mjera za sprečavanje ili umanjenje šteta nastalih djelovanjem dabra te edukacijom o načinu suživota s dabrom, načinu zaštite od štetnog djelovanja dabra i načinu obeštećivanja.

E-savjetovanju možete pristupiti na sljedećim poveznicama: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/e-savjetovanje/savjetovanje-s-javnoscu-za-prijedlog-plana-gospodarenja-dabrom-u-republici-hrvatskoj/6929 , https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/CreateEditECon?entityId=27779

Zanimljivi edukativni letak “SUŽIVOT S DABROM”, izdan u okviru projekta Life Beaver, možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.sumfak.unizg.hr/site/assets/files/5968/suzivot_s_dabrom_life_beaver_letak_2024.pdf

Skip to content