Orhideje u Varaždinskoj županiji

Kaćuni ili orhideje (porodica Orchidaceae) su biljke koje su jedinstvene zbog ljepote svojih cvjetova, ali i posebnog mehanizma privlačenja oprašivača. Naime, mnoge vrste orhideja imaju kemijska i optička sredstva kojima privlače kukce koji ih oprašuju. Iako 99 % vrsta živi u tropima, oko 150 samoniklih vrsta raste i u Hrvatskoj, po čemu se Hrvatska ubraja u zemlje Europe koje su najbogatije orhidejama. Preko 30-ak vrsta zabilježeno je i na području Varaždinske županije, a neke od njih su: crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis), muhina kokica (Ophrys insectifera), trozubi kaćun (Orchis tridentata), kacigasti kaćun (Orchis militaris), grimizni kaćun (Orchis purpurea), širokolisni kaćun (Dactylorhiza majalis) te jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum) koja je Natura 2000 vrsta i jedna je od najviših europskih orhideja.

Orhideje rastu na različitim staništima, od vlažnih livada u nizinskom dijelu županije do šuma i šikara, iako je najveći broj vrsta vezan uz suhe brdske travnjake Ivančice, Kalnika i Ravne gore. Većinom cvatu od svibnja do srpnja, kada se na preostalim rijetkim staništima ovi osebujni cvjetovi mogu uočiti u prirodi. Sve orhideje su strogo zaštićene i zabranjeno ih je brati, sakupljati, uništavati ili iskopavati. Ugrožene su zbog zapuštanja i neodržavanja travnjaka koji se pretvaraju u šikare, uništavanja staništa, ali i ubiranja njihovih cvjetova. Očuvajmo naše orhideje!

Skip to content