Oglas za stručnog suradnika/cu u Javnoj ustanovi „PRIRODA Varaždinske županije“

Oglas za prijam zaposlenika na rad u Javnoj ustanovi „PRIRODA Varaždinske županije“ objavljen je dana 09. studenog 2022. godine u Narodnim novinama i mrežnim stranicama  Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“.

Pisane prijave dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ preporučeno poštom ili osobno na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Varaždin, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin, s naznakom „Prijava na oglas za prijam zaposlenika – stručni suradnik“.

Oglas za stručnog suradnika/cu.pdf
Upute i obavijesti kandidatima.pdf

 

Skip to content