Održano još jedno javno izlaganje za plan upravljanja područjima ekološke mreže

U ponedjeljak, 19. prosinca, u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održano je javno izlaganje za još jedan od planova upravljanja, koje je JU PRIRODA Varaždinske županije organizirala u okviru javne rasprave prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija (PU 051), izrađenog u sklopu provedbe projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Javna rasprava za predmetni plan upravljanja započela je 30. studenog i traje do 30. prosinca 2022. godine, a tijekom tog vremena zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana.

Na izlaganju su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika za izradu plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, članovi radne skupine Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave, sektora šumarstva, državnog inspektorata, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija u Varaždinu, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološkog odjela Gradskog muzeja u Varaždinu te drugi važni dionici područja, kao i ostala zainteresirana javnost s područja Varaždinske županije.

Vršni dio Ravne gore područje je ekološke mreže Natura 2000 značajno za očuvanje ugroženih vrsta kornjaša poput jelenka (Lucanus cervus) za čije je očuvanje važno prisustvo odumrle i odumiruće drvne mase, zatim gorskog potočara (Cordulegaster heros), najvećeg europskog vretenca vezanog uz brze i hladne gorske potoke, te žutog mukača (Bombina variegata), vodozemca vezanog uz prisustvo stajaćih voda unutar šume. Cilj očuvanja za ovo područje ekološke mreže je i stanišni tip špilje i jame zatvorene za javnost, koji je vezan uz Mačkovu pećinu, ujedno i zaštićeni spomenik prirode. Od izuzetne važnosti za ovaj plan je i špilja Vindija, zaštićeno prirodno i kulturno dobro velike vrijednosti i značaja, spomenik prirode koji je zauzeo posebno mjesto u sklopu izrade ovoga plana.

Skip to content