Održano još jedno javno izlaganje za plan upravljanja područjima ekološke mreže

U srijedu, 26. travnja, u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održano je javno izlaganje za još jedan od planova upravljanja, koje je JU PRIRODA Varaždinske županije organizirala u okviru javne rasprave prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Park-šumom Trakošćan (PU 055), izrađenog u sklopu provedbe projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Javna rasprava za predmetni plan upravljanja započela je 19. travnja i traje do 19. svibnja 2023. godine, a tijekom tog vremena zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana.

Na izlaganju su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika za izradu plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, članovi radne skupine Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave, sektora poljoprivrede, vodnog gospodarstva, prostornog planiranja, državnog inspektorata,  Dvora Trakošćan, LAG-a te drugi važni dionici područja, kao i ostala zainteresirana javnost s područja Varaždinske županije.

Ovaj Plan upravljanja vezan je uz livadni ekosustav i pripadajuće vrste, od kojih su za Plan osobito važne vrste leptira veliki livadni plavac (𝑃ℎ𝑒𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑖𝑢𝑠), kiseličin vatreni plavac (𝐿𝑦𝑐𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟) i močvarna riđa (𝐸𝑢𝑝ℎ𝑦𝑑𝑟𝑦𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑖𝑎). Područje ekološke mreže Livada uz rijeku Bednju i jednim dijelom prolazi i kroz zaštićeno područje park-šume Trakošćan, stoga se ovaj plan upravljanja izrađuje i za ovo zaštićeno područje.

Livade uz Bednju na području gradova Ivanec i Lepoglava jedno su od svega 5 područja u Hrvatskoj na kojima se kritično ugrožena vrsta leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), još uvijek pojavljuje. Razlog tome je i specifičan životni ciklus ovog leptira koji ovisi o prisustvu ljekovite krvare, ali i mrava iz porodice Myrmica. Stoga je očuvanje livada uz Bednju od velike važnosti za očuvanje bioraznolikosti Hrvatske, ali i Europe.

Skip to content