Održana radionica za izradu stručne podloge plana upravljanja za leptire livadne plavce

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u srijedu 5. lipnja 2019. godine u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održana je završna dionička radionica za izradu prijedloga plana upravljanja za livadne plavce. Tom prilikom predstavljen je nacrt vizije, ciljeva i aktivnosti koje su nakon 3 održane radionice s dionicima (Ivanec, Peteranec, Lopatinec) predložene da budu sastavni dio podloge za izradu prijedloga plana upravljanja livadnim plavcima.

Na radionici je sudjelovalo više od 20 sudionika i predstavnika lokalne zajednice, udruga i institucija čije je djelovanje usmjereno na zaštitu prirode, okoliša i poljoprivredu, a raspravljalo se o prihvatljivosti predloženih aktivnosti kojima će se u budućnosti nastojati osigurati očuvanje staništa ovih ugroženih vrsta leptira, te smanjiti trend smanjivanja njihovih populacija.

Veliki plavci roda Phengaris se zbog specifičnog životnog ciklusa u kojem gusjenice leptira parazitiraju u mravnjacima crvenih mrava roda Myrmica, ali i nestanka pogodnih staništa vlažnih livada na kojima raste njihova biljka hraniteljica Sanquisorba officinalis (velika krvara), danas ubrajaju među najugroženije vrste leptira u Europi. Jedino područje na kojem se veliki livadni plavac pojavljuje u Varaždinskoj županiji je dolina rijeke Bednje i ta je vrsta jedan od glavnih razloga zbog kojih su livade uz rijeku Bednju proglašene dijelom ekološke mreže Natura 2000.

Skip to content