Održana radionica u sklopu izrade stručne podloge za prijedlog Plana upravljanja livadnim plavcima

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u srijedu 20. veljače 2019. godine u Gradskoj vjećnici grada Ivanca održana je prva od četiri planirane radionice vezane uz projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ – komponenta livadni plavci. Tom prilikom prezentirana su saznanja o livadnim plavcima s naglaskom na lokalne populacije te poljoprivredno-okolišne mjere i poticaje dostupne poljoprivrednicima, a vezane uz očuvanje travnjaka i pripadajućih vrsta.

Na radionici je sudjelovalo više od 20 sudionika i predstavnika lokalne zajednice, udruga i institucija čije je djelovanje usmjereno na zaštitu prirode, okoliš i poljoprivredu. Oni su, kroz raspravu o pritiscima, prijetnjama i mogućnostima za povećanje učinkovitosti mjera očuvanja i raspoloživih poticaja za očuvanje travnjaka i pratećih vrsta iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, predlagali aktivnosti koje će biti sastavni dio stručne podloge za prijedlog plana upravljanja livadnim plavcima u Republici Hrvatskoj.

Plavci (Lycaenidae) su druga najveća porodica leptira s preko 6 000 opisanih vrsta, od kojih 60 vrsta možemo pronaći na području Republike Hrvatske, a tek trećinu i na području Varaždinske županije. Plavci su dobri biopokazatelji očuvanosti okoliša, budući da su često vezani uz točno određene stanišne tipove i prisutnost njihovih biljaka hraniteljica. Zbog toga plavci mogu vrlo lako postati ugroženima, a poznati su i primjeri izumiranja pojedinih vrsta. Veliki livadni plavac (Phengaris teleius) ubraja se u vrste s dodatka iz Direktive o staništima, odnosno to je takozvana Natura 2000 vrsta. Jedino područje na kojem se veliki livadni plavac pojavljuje u Varaždinskoj županiji je dolina rijeke Bednje, a ta vrsta je i jedan od glavnih razloga zbog kojih su livade uz rijeku Bednju proglašene dijelom ekološke mreže Natura 2000.

 

Skip to content