Održana radionica predstavljanja projekta i planova obnove staništa na rijeci Dravi u sklopu projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“

U organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, u srijedu, 7. studenog 2018. godine održana je radionica u Županijskoj palači Varaždinske županije na kojoj su predstavljeni projekti i planovi koji će se u sklopu projekta DRAVA LIFE provoditi na području Varaždinske županije. Na radionici je sudjelovalo više od 50 sudionika i predstavnika zainteresiranih građana, lokalne zajednice, udruga, medija te javnog i poslovnog sektora koji su dali podršku svim aktivnostima vezanim uz zaštitu rijeke Drave, očuvanje pripadajućih staništa i vrsta te prezentaciju prirodnih vrijednosti tog područja.

Pozdravni govor na početku radionice održala je Jelena Pavleković iz JU Priroda Varaždinske županije, a okupljenima se također obratio i zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak.  Projektni partneri Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek, Zdenko Kereša i Emil Flajšman ispred Hrvatskih voda, Sanja Kopjar iz JU Priroda Varaždinske županije i Branka Španiček iz WWF Adrije predstavili su dosadašnje rezultate, aktivnosti i ciljeve unutar Drava LIFE projekta.  Poseban naglasak stavljen je na obnovu staništa na rijeci Dravi na lokacijama C.1. Otok Virje i C.2. Varaždin, što je voditelj projekta Zdenko Kereša iz Hrvatskih voda detaljno prezentirao. Sociolog Dražen Šimleša predstavio je rezultate dosadašnjih istraživanja stavova ključnih dionika o projektu i rijeci Dravi koji su u najvećoj mjeri pozitivni i podupiru rad na zaštiti Drave i očuvanju staništa i vrsta.

Projektne aktivnosti Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje šest info točaka (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) za lokalno stanovništvo, izletnike, posjetitelje i bicikliste, čime se želi povećati svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o potrebi očuvanja vrsta i staništa uz rijeku Dravu, te utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru.

 

Skip to content