Održana radionica o Akciji praćenja stanja kockavice za osnovne i srednje škole

U organizaciji Prve gimnazije Varaždin i Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije, u utorak, 19. veljače 2019. godine u Prvoj gimnaziji Varaždin održana je radionica o Akciji praćenja stanja kockavice, koju je vodila Martina Vidović, prof. biologije. Zainteresiranim, okupljenim nastavnicima biologije iz osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije tom su prilikom prezentirane informacije vezane uz metodologiju praćenja biljnih vrsta, odnosno provedbu aktivnosti monitoringa (praćenja stanja) populacije kockavice (Fritillaria meleagris). Bilo je riječi o prepoznavanju vrste na terenu, razlozima ugroženosti, područjima rasprostranjenosti vrste u Varaždinskoj županiji, procjeni pokrovnosti, procjeni učestalosti i gustoće populacije, potrebnom priboru te uputama za popunjavanje obrazaca odn. formulara. Za potrebe praktičnog dijela radionice u školskom je predvorju bila postavljena i mreža.

Akcija praćenja stanja kockavice provodi se tijekom mjeseca ožujka i travnja, a vrši se obilaskom poznatih ili novo zabilježenih staništa, prebrojavanjem jedinki i određivanjem veličine populacije standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja flore (T. Nikolić, 2006), kojeg možete pronaći na internetskoj stranici http://www.haop.hr/hr/publikacije/flora-prirucnik-za-inventarizaciju-i-pracenje-stanja. Za sve dodatne informacijemožete se obratiti na e-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr ili na broj telefona 042 300 640.

Priključite se akciji praćenja stanja kockavice, te tako pridonesite očuvanju ove ugrožene vrste!

Skip to content