Održana konferencija za novinare na lokalitetu Gaveznica-Kameni Vrh

Na konferenciji za novinare održanoj 1. lipnja ove godine, zamjenica župana Silvija Zagorec, gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić i ravnateljica Javne ustanove Priroda Varaždinske županije Sanja Kopjar najavili su početak izrade projektno-tehničke dokumentacije za budući posjetiteljski centar Geološkog spomenika prirode Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi. Uz već postojeće informativno-edukativne sadržaje na samom geolokalitetu, novi sadržaji multimedijalnog centra uz pomoć suvremene tehnologije „oživjeti“ će geološku prošlost vulkana te popularizirati mineralogiju i vulkanizam. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 900.000,00 kuna.

Primjer Gaveznice i posjetiteljskog centra pokazuje nam da zaštitu prirode i zaštićena područja ne treba promatrati samo kroz ograničenja u korištenju već ta područja mogu biti i prilike za razvoj, a sasvim je sigurno da je očuvana priroda dodana vrijednost svakome području. Stoga prirodu moramo čuvati i štititi, a upravo na tome intenzivno se radi i u sklopu izrade planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije.

Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi je područje poznato kao nalazište poludragog kamenja u Republici Hrvatskoj (lepoglavski ahat) i jedini sačuvani fosilni vulkan, a zaštićeno je u ožujku 1998. godine Zakonom o zaštiti prirode kao šesti geološki spomenik prirode u Hrvatskoj. Područje nema značaja za komercijalnu eksploataciju poludragog kamena, već predstavlja znanstvenu, obrazovnu i turističku znamenitost. Nalazi se na južnim obroncima Ivančice, a time i u neposrednoj blizini ekološke mreže POVS HR2000371 Vršni dio Ivančice.

 

Skip to content