Održana konferencija Varaždin Green Days

Grad Varaždin bio je domaćin 1. Međunarodne konferencije „Varaždin Green Days”, koja je 6. i 7. listopada ugostila preko stotinjak stručnjaka iz hortikulture, arboristike i komunalnog sektora te predstavnika jedinica lokalne samouprave. Ključne teme konferencije odnosile su se na upravljanje zelenom infrastrukturom i održavanje drveća u urbanim sredinama, a pratila su ih predavanja, studijske posjete i praktične prezentacije. Svoje iskustvo međusektorske suradnje na primjeru održavanja zaštićenih dijelova prirode u gradu Varaždinu, predstavila je i JU PRIRODA Varaždinske županije.

Zelene površine u urbanim sredinama važne su za zdravlje ljudi i okoliš, a sve više i za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i prilagodbu njima. Stoga je u okolnostima klimatskih promjena, koje u današnje vrijeme svi osjećamo, potrebno mijenjati koncept i organizaciju razvoja i održavanja zelenih površina, posebno u gradovima. Naglasak konferencije stavljen je na zdravo drveće u gradovima, za što su naročito važni pravilan odabir vrsta stabala, primjereno tlo za rast, dovoljan prostor za razvoj te  pravilno i stručno održavanje. Na konferenciji su predstavljeni i europski standardi za orezivanje stabala, tehnička rješenja sadnje stabala u gradskim uvjetima, kao i standardi zaštite urbanih stabala pri izvođenju građevinskih radova i ostalih radova održavanja zelenih površina.

Suvremenim pristupom u dijagnostici zdravstvenog stanja stabala, uz njihovo pravilno i stručno održavanje od strane certificiranih stručnjaka, danas je moguće gotovo svakom stablu produžiti životni vijek, što je u zaštiti prirode posebno važno kod očuvanja pojedinačnih zaštićenih stabala.

Skip to content