Održana 1. konferencija projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“

U kongresnoj dvorani Park Boutique hotela u Varaždinu, u četvrtak 12. travnja 2018. godine održana je prva konferencija za medije povodom predstavljanja dosadašnjih i najave nadolazećih aktivnosti u sklopu EU projekta DRAVA LIFE u Hrvatskoj.

Tom prilikom novinarima su se obratili Jasmin Sadiković (koordinator projekta i predstavnik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek), Zdenko Kereša (voditelj projekta i predstavnik Hrvatskih voda,  glavnog nositelja projekta), Branka Španiček (voditeljica projekta u WWF Adriji), kao i Alenka Car (predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije).

Predstavnici partnera na projektu istaknuli su da je glavni cilj projekta DRAVA LIFE unaprijediti ekosustav Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti obnove rijeke, uspostavom prekogranične suradnje, smanjenjem čovjekova utjecaja te općenito podizanjem svijesti o važnosti očuvanja ovog područja koje čini okosnicu budućeg petodržavnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Uz spomenuti inovativni pristup upravljanju rijekama, želja partnera je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji.

Riječni ekosustavi su među najugroženijim ekosustavima u Europi a slatkovodne vrste izumiru najbrže od svih, uglavnom zbog izgradnje riječnih brana koje ometaju povezanost rijeka. Unutar DRAVA LIFE projekta nastojat će se obnoviti ključne prirodne karakteristike riječnog ekosustava Drave kao jedne od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Zbog svojih prirodnih vrijednosti područje uz rijeku Dravu u Republici Hrvatskoj sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000, kao i zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava.

Projektne aktivnosti na području Varaždinske županije obuhvatiti će revitalizaciju (obnovu rukavaca i proširenje korita) dijelova starog korita rijeke Drave na dvije lokacije (Otok Virje i Stara Drava Varaždin), te izradu i postavljanje šest informativno-edukativnih točaka (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima). Aktivnosti Javne ustanove odnose se na postavljanje šest info točaka (odmorišta) za lokalno stanovništvo, izletnike, posjetitelje i bicikliste, čime se želi povećati svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o potrebi očuvanja vrsta i staništa uz rijeku Dravu, te utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru.

Ukupna vrijednost projekta DRAVA LIFE je 4,6 mil EUR-a, od kojih je 60% sredstava iz Europske unije što ga čini najvećim projektom financiranim iz LIFE programa Europske Unije na području Hrvatske.

Više na: www.drava-life.hr

Skip to content