Održan radni sastanak u sklopu projekta RIVERSIDE

U Posjetiteljskom centru „Dravska priča“ u Noskovcima, u organizaciji vodećeg partnera Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije 22. rujna je održan radni sastanak hrvatskih i mađarskih partnera u sklopu provedbe projekta “Development and protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (Acronym: RIVERSIDE). Bila je to prilika da svaki od sedam projektnih partnera predstavi status provedbe svojih aktivnosti na ovome projektu, koji je sufinanciran iz Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020.

Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije jedan je pet hrvatskih partnera na ovome projektu, sa aktivnostima koje su obuhvatile provedbu većeg broja istraživanja vrsta i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (ribe, vretenca, saproksilni kornjaši, lokacije pogodne za promatranje ptica), pripremu i tisak publikacija o istraživanim vrstama kao i vodiča za promatranje ptica te razvoj sustava multimedijske interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijskih aplikacija, nabava opreme i slično). Projekt RIVERSIDE je započeo u rujnu 2020. godine i traje do prosinca 2022. godine.

Skip to content