Održan radni sastanak s dionicima Regionalnog parka Mura-Drava

U srijedu, 04. svibnja, u sklopu aktivnosti na provedbi EU projekta Riverside, u Maloj dvorani Županijske palače Varaždinske županije održan je radni sastanak JU PRIRODA Varaždinske županije s dionicima Regionalnog parka Mura-Drava s ciljem predstavljanja aktivnosti na izradi Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). Bila je to prilika za informiranje o vrijednostima područja uz Dravu koje se nalazi pod višestrukom zaštitom (Regionalni park, ekološka mreža Natura 2000, Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav) te uspostavljanje suradnje s lokalnom zajednicom u smislu izrade i provedbe predmetnog plana upravljanja.

Sastanku su se odazvali predstavnici 6 općina (Cestica, Petrijanec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec i Mali Bukovec), kao i predstavnici LAG-a Sjeverozapad te Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije. Prisutnim dionicima predstavljene su prirodne vrijednosti područja uz rijeku Dravu, ekološka mreža Natura 2000, a pružene su i informacije o izradi plana upravljanja za predmetno područje koja je u tijeku.  Uslijedila je rasprava o aktualnim problemima te aktivnostima održivog korištenja prostora s lokalne perspektive, rasprava o usklađenosti akata i dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini, te  brojnih sektorskih zakona i regulativa vezanih uz aktivnosti koje se provode na predmetnom području.

Zajedničkom komunikacijom nastojalo se doći do mogućih i provedivih rješenja i prijedloga koji bi u konačnici trebali (između ostalog) doprinijeti očuvanju stanišnih tipova i vrsta koje su određene kao ciljevi očuvanja na pripadajućim područjima ekološke mreže. Naime, jedan od ciljeva izrade planova upravljanja jest upravo razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom, temeljem kojeg će Republika Hrvatska moći osigurati praćenje stanja stanišnih tipova i vrsta koje su određene kao ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže.

 

Skip to content