Očuvanje genofonda zaštićenih stabala Varaždinske županije

Posljednjih desetljeća svjedoci smo intenzivnih promjena u svijetu u kojem živimo, kako u načinu života, tako i u klimatskim promjenama. Sve češći temperaturni ekstremi, iznenadne oborine izvan njihove uobičajene sezone te duga sušna i kišna razdoblja značajno utječu na odumiranje svih zaštićenih starih stabala, a koja su već odavno nagrižena „zubom vremena“. Sve navedeno bio je razlog da se i JU PRIRODA Varaždinske županije uključi u projekt očuvanja genofonda zaštićenih i/ili znamenitih stabala na području Republike Hrvatske, a koji Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo Hrvatskog šumarskog instituta provodi već preko 10 godina.

Tim povodom su djelatnici Hrvatskog šumarskog instituta 8. veljače posjetili „Belinu lipu“ u Visokom, sa ciljem prikupljanja vegetativnih izbojaka (tzv. plemki) sa ovog zaštićenog spomenika prirode – rijetkog primjerka drveća. Cijepljenjem plemki na već pripremljene podloge, u konačnici će se dobiti stablo jednakih genetskih obilježja kao i matično stablo s kojeg su plemke i prikupljene, a čime će se geni „Beline lipe“ sačuvati i za generacije koje dolaze. U ovaj projekt je uključen i jedinstveni primjerak koprivolisne lipe (Tilia urticifolia) iz Arboretuma Opeka, kao i Andrijina lipa koja raste uz župnu crkvu u Knegincu Gornjem.

Na području naše županije nailazimo na veliki broj primjeraka starih stabala, koja su odraz nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. Pojedinačna stabla ili skupine stabala nekada su bila svojevrsni orjentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci kako zbog svoje starosti, dimenzija koje su postigli ili specifičnog habitusa odn. izgleda.

Skip to content