Očuvanje genofonda zaštićenih stabala Varaždinske županije

U petak, 20. siječnja, posjetili smo rasadnik Hrvatskog šumarskog instituta, u kojem se na uzgoju i školovanju nalaze sadnice, odnosno proizvedeni klonovi sa zaštićenih stabala Varaždinske županije. Naime, početkom 2022. godine, djelatnici Hrvatskog šumarskog instituta prikupili su vegetativne izbojke (tzv. plemke) sa stabla „Beline lipe“, zaštićenog spomenika prirode, kao i sa stabla jedinstvenog primjerka „koprivolisne lipe“ iz Arboretuma Opeka. Cijepljenjem plemki na već pripremljene podloge dobiveni su klonovi iz kojih će se u konačnici dobiti stabla jednakih genetskih obilježja kao i matično stablo s kojeg su plemke i prikupljene, a čime će se geni „Beline lipe“ i „koprivolisne lipe“ sačuvati i za generacije koje dolaze.

Posljednjih desetljeća svjedoci smo intenzivnih promjena u svijetu u kojem živimo, kako u načinu života, tako i u klimatskim promjenama. Sve češći temperaturni ekstremi, iznenadne oborine izvan njihove uobičajene sezone te duga sušna i kišna razdoblja značajno utječu na odumiranje svih zaštićenih starih stabala, a koja su već odavno nagrižena „zubom vremena“. Sve navedeno bio je razlog da se i JU PRIRODA Varaždinske županije uključi u projekt očuvanja genofonda zaštićenih i/ili znamenitih stabala na području Republike Hrvatske, a koji Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo Hrvatskog šumarskog instituta provodi već preko 10 godina.

Na području Varaždinske županije nailazimo na velik broj primjeraka starih stabala, koja su odraz nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. Pojedinačna stabla ili skupine stabala nekada su bila svojevrsni orijentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci kako zbog svoje starosti, dimenzija koje su postigli ili specifičnog habitusa odn. izgleda.

Skip to content