(O)čuvajmo najšareniju pticu Europe

Jeste li znali da je pčelarica (Merops apiaster) najšarenija ptica Europe? Ova šarena ptica smećkaste, žute i tirkizne boje gnijezdi se na specifičnim lokacijama poput strmih obala, nasipa i usjeka u kojima kopa tunele kako bi zaštitila gnijezdo od grabežljivaca. Hrani se kukcima koje, često u grupi od nekoliko ptica, lovi u letu, pri čemu se može vidjeti da je savršeno okretan i spretan letač. Pčelarice su strogo zaštićena vrsta jer promjene u okolišu, u prvom redu izazvane aktivnostima čovjeka, negativno utječu na populacije ove vrste. Posebno se to odnosi na promjene na staništima pogodnim za gniježđenje.

Jedna od lokacija na kojima pčelarica gnijezdi u Varaždinskoj županiji nalazi se u blizini naselja Sudovec na kojoj je, nakon višekratnog nelegalnog odlaganja građevinskog otpada, s ciljem sprečavanja budućih neželjenih radnji, uočena potreba za postavljanjem edukativne info-ploče. U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije, a na prijedlog Državnog inspektorata, Grad Novi Marof nedavno je na ovoj lokaciji gniježđenja pčelarica postavio info-ploče, na kojima se uz osnovne informacije o vrsti navode i zabranjene radnje. Ovo je dobar primjer suradnje lokalne zajednice i javne ustanove, pokrenut s ciljem očuvanja raznolikosti vrsta i staništa Varaždinske županije.

Skip to content