Obilježavanje 22. svibnja – Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj – POZIV

U petak, 25. svibnja 2018. godine s početkom u 10 h u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održat će se prigodno obilježavanje 22. svibnja – Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja predstaviti će se nova tiskana publikacija „Leptiri uz Bednju u Varaždinskoj županiji“,  te održati prigodno predavanje na temu inventarizacije i vrednovanja faune dnevnih i noćnih leptira na livadama uz rijeku Bednju (predavači: Udruga Hyla). Svi zainteresirani moći će dobiti primjerak nove publikacije.

Leptiri Varaždinske županije (baš kao i većeg dijela Hrvatske) danas još uvijek nisu dovoljno istraženi, zbog čega su u periodu od 2014. do 2017. godine provedeni projekti inventarizacije i vrednovanja faune dnevnih i noćnih leptira na livadama uz rijeku Bednju,  istraživački projekti čiji je izvoditelj bila Udruga Hyla, a naručitelj Javna ustanova Priroda Varaždinske županije.  Pri tome je zabilježeno 47 vrsta dnevnih i 381 vrsta noćnih leptira. Tijekom istraživanja zabilježene su tri Natura 2000 vrste (kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar, veliki livadni plavac Phengaris teleius i močvarna riđa Euphydryas aurinia), odnosno šest vrsta s Crvenog popisa leptira Hrvatske (Šašić i sur., 2013.). Provedenim istraživanjima potvrđena je velika važnost očuvanja doline rijeke Bednje, čiji je veliki dio i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000.

Obzirom da je provedeno istraživanje bilo usko usmjereno na vlažne livade uz rijeku Bednju, broj zabilježenih vrsta izuzetno je visok i ukazuje na veliku važnost i potrebu za očuvanjem istraživanog područja. Pozivamo vas da prisustvujete predavanju, te se na taj način uključite u obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Varaždinskoj županiji.

Leptiri Pozivnica

Skip to content