Obavijest o nabavi u sklopu projekta Drava Life

U privitku se nalazi obavijest o jednostavnoj nabavi koja se provodi u sklopu projekta Drava Life – Integrirano upravljanje rijekama. Predmet nabave su radovi na izradi info-točaka u sklopu predmetnog projekta.

logo drava life

JU Obavijest o nabavi – Drava Life

Skip to content