Obavijest o mogućnosti ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Varaždinske županije u 2019. godini

Varaždinska županija se i ove godine preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U našoj županiji se ovaj projekt provodi već devetu godinu za redom, a cilj projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonese očuvanju područja na kojem se one nalaze. Bijela roda (Ciconia ciconia) je europska ptica gnjezdarica koja je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN, broj 80/13 i 15/18) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN, broj 144/13 i 73/16), a nalazi se i na dodatku I. EU Direktive o zaštiti ptica.

Vlasnici odn. korisnici stambenih, gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu, ukoliko osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije, Kratka 1, 42000 Varaždin najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine dostave slijedeću dokumentaciju:

– kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,
– podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada,
– podatke o lokaciji ili fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” u 2019. godini regulirana su ugovorom, koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira pola iznosa naknade, odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi, dok preostalih 350,00 kuna osigurava Varaždinska županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode” na području Varaždinske županije u 2019. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati na broj telefona 042/300 640 ili putem elektroničke pošte zastita.prirode@vz.t-com.hr

Skip to content