Nastavlja se proces izrade Planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000 i zaštićena područja u Varaždinskoj županiji

U srijedu, 30. ožujka, u prostorima Tehnološkog parka u Varaždinu održana je 2. dionička radionica za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i zaštićenim područjem Park-šume Trakošćan (PU 055). Ovo je jedan od planova upravljanja koji se izrađuju u okviru velikog projekta pod nazivom Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojemu je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a projekt je financiran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Na radionicu su se odazvali dionici iz sektora šumarstva, vodnog gospodarstva, gljivarstva,  lokalnih samouprava, prostornog uređenja, lokalnih akcijskih grupa, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata te predstavnici Dvora Trakošćan kao jedni od upravljača na području park-šume Trakošćan. Svojim su prijedlozima aktivnosti koje bi trebale poduprijeti očuvanje ciljnih vrsta i staništa aktivno doprinijeli procesu izrade plana upravljanja.

Ovaj Plan upravljanja vezan je uz livadni ekosustav i pripadajuće vrste, od kojih su za Plan osobito važne vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar) i močvarna riđa (Euphydryas aurinia). Područje ekološke mreže Livada uz rijeku Bednju I jednim dijelom prolazi i kroz zaštićeno područje park-šume Trakošćan te ovaj plan obuhvaća i ovo zaštićeno područje.

 

Skip to content