Monitoring gnijezda bijelih roda

Bijela roda (Ciconia ciconia L.) je najpoznatija ptica selica na području kontinentalne Hrvatske, za čije se gnijezdo na krovu kuće vjeruje kako donosi blagostanje i sreću, a prema starom vjerovanju ta je ptica pridonosila i dolasku djece u obiteljima. Životno je vezana uz čovjeka te gnijezda većinom gradi na kućama i gospodarskim objektima, ili na stupovima elektrovodova koji se nalaze u neposrednoj blizini kuća. Zakonom je strogo zaštićena vrsta koja voli vlažna riječna područja, zbog čega se najveći broj njenih gnijezda u Hrvatskoj nalazi u riječnim dolinama Save, Drave, Lonje i Česme.

U Hrvatskoj se populacija bijele rode redovito prati već dugi niz godina, u što se uključila i JU PRIRODA Varaždinske županije. Početkom srpnja završene su ovogodišnje aktivnosti monitoringa bijele rode koje su obuhvatile obilazak 50-ak postojećih, već evidentiranih gnijezda bijelih roda u naseljima Varaždinske županije, evidentiranje novih gnijezda, kao i procjenu broja mladih izleglih ptića u pojedinim gnijezdima. Najveći broj aktivnih gnijezda bijele rode ove je godine zabilježen na području Grada Ludbrega (4) kao i Općine Martijanec (4), dok je najveći broj mladih ptića u gnijezdu (3) zabilježen u naseljima Bednja, Selnik, Petrijanec i Tužno.

Monitoring bijele rode provodi se u 2 faze: u prvoj fazi (travanj, svibanj) prikupljaju se podaci o lokacijama gnijezda i opći podaci o svakom pojedinom gnijezdu, dok se u drugoj fazi (lipanj, srpanj)  bilježi uspješnost gniježđenja u pojedinim aktivnim gnijezdima. U kolovozu se mlade rode zajedno s odraslima okupljaju u veća jata te krajem kolovoza odlijeću na jug.

Skip to content