Međunarodni dan šuma 2022.

S ciljem jačanja svijesti o važnosti očuvanja šuma, 21. ožujka obilježava se Svjetski dan šuma, a ove se godine s temom „Šume i održiva proizvodnja i potrošnja“ želi naglasiti važnost održivog gospodarenja šumama.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji te predstavljaju biološki najraznolikije ekosustave s više od 80% poznatih vrsta kopnenih biljaka, gljiva i životinja. Općekorisne funkcije šuma vezane su uz održavanje ravnoteže kisika i ugljikovog dioksida u zraku, zaštitu riječnih područja i izvorišta vode, zaštitu od erozije te ublažavanje klimatskih promjena. Kao prirodni proizvod, drvo je materijal potreban za izgradnju kuća, pokućstva i ogrjev te je kao materijal obnovljiv samo ako se uz odgovorno upravljanje šumama čuva i njihova biološka raznolikost i sposobnost obnavljanja.

Danas su šume globalno ugrožene radi onečišćenja zraka, vode i tla, kiselih kiša, požara, poremećaja u režimu vode, štetnika, ali i neodrživog gospodarenja. Prekomjernim krčenjem šuma nastaju ekološke promjene sa štetnim posljedicama, koje utječu na smanjenje bioraznolikosti određenog područja. Povećano korištenje šuma za proizvodnju drvne građe i drugih proizvoda predstavlja prijetnju njihovu očuvanju. Prema podacima UN-a, u svijetu godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma, čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova te ubrzavaju klimatske promjene.

Vrijednosti šumskog ekosustava za čovjeka višestruko nadilaze vrijednost proizvedene drvne građe, stoga je važno u svakodnevnoj praksi osigurati provedbu održivog gospodarenja šumskim ekosustavima, a što je i propisano zakonskom regulativom s područja šumarstva i zaštite prirode.

dan suma 2022

Skip to content